top of page
Hus.png

FÖRÄLDRAKOOPERATIVET

Engagerade föräldrar ger trygga barn

Montessoriförskolan Mimosan drivs som en ekonomisk förening där föräldrarnas engagemang är en förutsättning för att verksamheten skall fungera. Det tar lite tid i anspråk från din sida – men du får mycket tillbaka!

Mimosan kan kräva följande insatser från ett barns vårdnadshavare för att kunna erbjuda barnet plats i förskolan:

 • Jour

 • Fredagssupport

 • Rödakorsetutbildning

 • Utdrag ur belastningsregistret

 • Ansvarsområden

 • Städdagar

Längre beskrivning av Mimosans avsteg finner du här.

Vårdnadshavarna bjuds in till föräldramöten där de ges tid och utrymme till synpunkter och förslag på ändringar eller tillägg i verksamheten. Vi tar även vara på vårdnadshavarnas önskemål som kommer fram genom våra dagliga samtal. Vårdnadshavarna har stort engagemang i verksamheten. Fördelarna med ett föräldrakooperativ är många, exempelvis:

Insyn

Vårdnadshavarna får en naturlig insyn i verksamheten och ett nära samarbete med personalen. Frågor och problemställningar kommer upp tidigt och kan lösas direkt.

Ekonomisk effektivitet

Vårdnadshavarnas insatser gör att verksamheten spar pengar som vi istället kan lägga på barnen. Vi frigör utrymme för personalen att tillbringa nästan all sin arbetstid med barnen.

Sammanhållning

Engagemanget för Mimosan och våra barn gör att vi har trevligt tillsammans. Barnens inbördes relationer blir starkare då vårdnadshavarna känner varandra och barnen träffas även utanför Mimosan. 

Så visst får vi mycket tillbaka av arbetet!

Mimosans styrelse består av föräldrar och rektor. Rollerna i styrelsen består av:

 • Personal

 • Huvudman

 • Ekonomi

 • Personal

 • Sekreterare

bottom of page