top of page

VERKSAMHETEN

 På Mimosan har vi en förberedd miljö som inbjuder till trygghet, utveckling och lärande. Den montessoriinspirerande miljön väcker barnens lust att upptäcka. De får den frihet de behöver för att välja sin egen aktivitet och ansvara för den. I den förberedda miljön kan barnen utforska i sin egen takt. Genom analysen av vår pedagogiska dokumentation utvecklar vi ständigt verksamheten vidare. 

Vi tycker att det är viktigt att barnen upplever naturen och de regler som finns för att vistas där. Då Mimosan är belägen nära skogen och Kottlasjön använder vi den kontinuerligt i vår dagliga verksamhet. En av Maria Montessoris grundtankar är Cosmic education som bland annat handlar om att lära barnen visa respekt för allt levande på jorden.

Traditioner som till exempel semelfrukost, vårvernissage, sommarfest, Nobelfest är trevliga inslag i verksamheten.

Pärlor2.jpg
bottom of page