top of page
Vatten1.jpg

Vår förskola har många barn i kö och ett begränsat antal platser. Många väljer att ställa sitt barn i kö till oss redan på BB. Vi är skyldiga att följa Lidingö stads riktlinjer och detta innebär bl.a. att vi tillämpar syskonförtur och därefter turordning. 


Utöver Lidingö stads regler så har vi fått tillåtelse av kommunen att tillämpa avsteg som alltså bara gäller för Mimosan.

Ett villkor för att få ställa sitt barn i vår kö är att man accepterar våra avsteg från Lidingö stads regler som du kan läsa om lite längre ned under rubriken "Våra avsteg".

Anmälan till Mimosans kö sker via Lidingö stads system skolwebben (länk). Ange Mimosan som önskad placering.

 

Har du frågor som rör Mimosan, antagningen eller Montessori-pedagogiken? Vill du komma på besök för att se hur vi har det och hur verksamheten fungerar? Kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att höra av dig!

Rektor: Katarina Sörberg

e-mail: [email protected]

Tel. 073-144 32 08

Våra avsteg

Enligt Lidingö Stads utbildningsnämnds beslut den 2016-02-23 har Mimosan beviljats tillåtelse att ställa följande villkor:

 

Huvudmannen (Mimosan) kan kräva följande insatser från ett barns vårdnadshavare för att kunna erbjuda barnet plats i huvudmannens förskola;

Jour

Förskolan använder sig av ett joursystem där medlemmarna får hjälpa till i verksamheten. Joursystemet används när organisationen behöver hjälp och det inte finns vikarie att tillgå eller om det av ekonomiska skäl inte är lämpligt att ta in vikarie. Hjälpen kan bestå av att arbeta i barngrupp.

 

Fredagssupport

För att säkerställa en hög personaltäthet använder sig förskolan av ett system där medlemmarna får hjälpa till i verksamheten. Varje medlemsfamilj ska vara ”fredagssupport” tillsammans med ordinarie pedagoger minst en gång per termin. Har familjen flera barn på mimosan är man fredagsfröken en gång per termin och placerat barn. Fredagsfröken består i att arbeta i barngruppen.

Rödakorsetutbildning

För att få att få arbeta i förskoleverksamheten ska medlemmen vartannat år genomgå en rödakorsetutbildning i ABC- Förstahjälpen som Mimosan tillhandahåller eller ha intyg på motsvarande utbildning (max 6 mån gammalt). Detta för att säkerheten ska vara hög även när medlemmar jobbar.

​​

Utdrag ur belastningsregistret

För att få arbeta i förskoleverksamheten ska medlemmen årligen lämna in ett utdrag ur belastningsregistret, blanketten gällande skola, förskola och barnomsorg. Blanketten lämnas under augusti månad till föreningens vice ordförande.

​​

Ansvarsområden

Medlemmarna förväntas delta i arbetet med att driva den ekonomiska föreningen och tilldelas årligen ett ansvarsområde exempelvis säkerhet, inköp, kö eller styrelseledamot. Medlemmen förväntas utföra de uppgifter som faller inom det tilldelade ansvarsområdet vilket bland annat innebär kontakt med personalen gällande det som rör området samt att hålla styrelsen à jour med det som är aktuellt.

Städdagar

Förskolan har två städdagar per år som medlemmarna ska delta i. Städdagarna infaller på en lördag.

bottom of page