IMG_0308.jpeg

SÅ DRIVER VI EN AV LIDINGÖS BÄSTA FÖRSKOLOR

Montessoriförskolan Mimosan är ett föräldrakooperativ, grundat 1989 och är en ekonomisk förening som drivs ideellt.

Syftet är att erbjuda trygg och utvecklande förskola med Montessoripedagogik för medlemmarnas barn. Mimosan är en liten förskola, totalt är vi 23 barn.

Med engagerade föräldrar och personal som trivs, driver vi en av Lidingös bästa förskolor, med glada och trygga barn.

Maxpoäng i brukarundersökningen 2018

3 av Lidingös 45 förskolor fick maxpoäng i senaste brukarundersökningen, varav Mimosan var den enda i Brevik-Högberga-Käppala.

 
advice-advise-advisor-7096.jpg
personal.jpg
pedagogik.jpg

FÖRÄLDRAENGAGEMANG

Mimosan drivs som en ekonomisk förening där föräldrarnas engagemang är en förutsättning för att verksamheten skall fungera. Det tar lite tid i anspråk från din sida – men du får mycket tillbaka!

KVALIFICERAD PERSONAL

Den pedagogiska verksamheten drivs av förskolans pedagoger samt förskolechefen. Vi har en hög personaltäthet och mycket låg personalomsättning. Om personalen trivs, så trivs barnen!

MONTESSORIPEDAGOGIK

Förskolan är ansluten till Svenska Montessoriförbundet, tillsammans med cirka 150 andra föreningar i Sverige. Varje förening är fri att tolka Montessoripedagogiken utifrån egna erfarenheter och prioriteringar.

 

KONTAKTA OSS

Om du är intresserad att veta mer om vår verksamhet så är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Kontaktpersoner


Ordförande:
Carl-Fredrik Risbecker
e-mail: [email protected]

Köansvarig:
Paula Dahl
e-mail: [email protected]

 

072 009 81 82

Stenkilsvägen 6, 181 65 Lidingö, Sweden

©2018 Montessoriförskolan Mimosan.