Mimosans värdegrund

Valfrihet

Barnet har ett fritt val inom ramarna av den pedagogiskt organiserade miljön. Vi arbetar aktivt för en lugn, harmonisk samt förberedd miljö. Vi ser varje barn och utgår från varje enskilt barns behov. Genom att följa barnets utvecklingsperioder har vi möjlighet att presentera material som passar barnets mognadsnivå.

 Cosmic Education

Vi vill skapa medborgare som verkar för fred i framtiden. De behöver då känna respekt samt empati för allt levande på jorden. Vi vistas mycket ute i naturen och skapar därmed förståelse för samspelet mellan djur och natur.

Barnen behöver även få en förståelse för olika kulturer och deras historia. Vi arbetar med olika teman för att befästa detta på olika sätt. Vi har ett vänprojekt i Tanzania för att på så sätt öka förståelsen för kulturella skillnader. Traditioner ser vi som ett viktigt inslag i verksamheten samt en viktig kunskap om vårt kulturarv.

 Trygghet

Vi vill forma trygga, empatiska, självständiga  barn med en god självkänsla och ett gott självförtroende. Självklart i en trygg och säker miljö. Det är viktigt för oss att alla behandlas/behandlar varandra med respekt och ödmjukhet. Vi arbetar fortlöpande med vår likabehandlingsplan.

 Utveckling

Att få utvecklas både socialt samt intellektuellt är viktigt, vi utgår såväl från gruppen som från individens behov.