Välkommen till Mimosan!

Mimosan är en Montessori-inspirerad förskola som ligger i naturnära Brevik på södra Lidingö. Lusten att lära står i centrum för arbetet och personalen utgår från varje barns unika behov. Hos oss arbetar sex kompetenta och engagerade pedagoger med 23 barn.

Montessoriförskolan Mimosan är ett föräldrakooperativ, grundat 1989, där du som förälder har nära kontakt med barnen, personalen och de andra vårdnadshavarna. Det gör att du får en naturlig insyn i verksamheten. Syftet är att erbjuda en trygg och utvecklande barnomsorg med Montessori-pedagogik för medlemmarnas barn. Vi har en integrerad barngrupp med stora och små tillsammans.

Nästa intagning av barn görs hösten 2018. Fram till dess tar vi in nya barn om vakans uppstår.