Välkommen till Mimosan

Mimosan är en Montessori-inspirerad förskola belägen i naturnära Brevik på södra Lidingö. Hos oss arbetar fem kompetenta och engagerade pedagoger med 23 barn. Lusten att lära står i fokus för arbetet och personalen utgår från varje barns unika behov.

Mimosan är en liten  förskola med hög personaltäthet och hög utbildningsgrad hos pedagogerna vilket ger hög kvalitet på verksamheten.

Mimosan är ett föräldrakooperativ, grundat 1989, där Ni som vårdnadshavare har nära kontakt med styrelsen, pedagoger, övriga vårdnadshavare samt alla barnen. Detta skapar en naturlig insyn samt delaktighet i verksamheten.

Syftet är att erbjuda en trygg och utvecklande verksamhet  med Montessori-filosofin som utgångspunkt.

Nästa intagning av barn görs under hösten. Fram till dess tar vi in nya barn om vakans uppstår.